PRIVACY VERKLARING

Laatste update: 19 mei 2017

De bvba URBAN QUANTUM stelt alles in het werk om de privacy van de gebruiker te beschermen. Zij kan bepaalde gegevens verzamelen volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De website is vrij toegankelijk. De bezoeker dient geen gegevens mee te delen. Hierop bestaat een uitzondering:

  • De bezoekers van de website kunnen onder de rubriek “Actualiteit” inschrijven op de nieuwsbrief. Deze wordt in beginsel maandelijks verstuurd tenzij er bijzondere omstandigheden zijn die een snellere communicatie behoeven. De door de gebruiker verstrekte informatie wordt enkel aangewend om de nieuwsbrief te bezorgen.


De verwerkte gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, noch aan derden verstrekt. Voor zover de aard en het doel van de verwerking van de gegevens zouden worden aangepast of uitgebreid, wordt de gebruiker hiervan in kennis gesteld en kan hij zijn eventuele weigering kenbaar maken.

De gebruiker heeft recht op toegang tot en correctie en verwijdering van zijn verwerkte persoonsgegevens indien daartoe aanleiding bestaat. Hiertoe kan hij een e-mail sturen naar info@urbanquantum.be, mits voeging van een kopie van de identiteitskaart.

Bvba URBAN QUANTUM (KBO nr. 0849.886.680) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.