OVER ONS

Urban Quantum BVBA (UQ) is een strategisch adviesbureau, opgericht sinds oktober 2012 en een zusterbedrijf van Orens - Van Grimbergen Architecten bvba (OVG).  Voor stedenbouw, mobiliteit, project- en planontwikkeling plannen wij op een correcte wijze een duurzame toekomst voor en met onze klanten. De uiteindelijke missie is om vergunningen zonder problemen te bekomen. We adviseren en begeleiden projecten en investeringen op een eigen aparte manier.  
Hierdoor wordt het dossier inhoudelijk sterk bestudeerd in plaats van de bevoegde overheid en ambtenaar persoonlijk te beïnvloeden. We doen dat met grote specifieke kennis, dicht bij de klant en met professionele experten in diverse disciplines en sectoren. 
Voor ons is elke opgave een uitdaging. Kant en klare oplossingen bestaan voor ons niet. Wij onderzoeken. Wij stellen vragen. Voor ons is het van op voorhand detecteren van problemen even belangrijk als het oplossen ervan.

 

VISIE

Urban Quantum bvba creëert waarde voor haar klanten, haar medewerkers en haar aandeelhouders. Daarom helpen wij klanten projecten te realiseren met bijzondere aandacht voor de inhoud van het dossier en de strategie. Om een project tot een goed einde te brengen, zijn er vele wegen om dat te bereiken. De weg die wij kiezen, is misschien niet altijd de makkelijkste weg maar diegene die in tijd het kortst is en die het project in al zijn details onderzoekt met de hoogste kans van slagen tot gevolg.

 

ACTIVITEITEN

Doelpubliek :
• overheden
• projectontwikkelaars
• eigenaars

Urban Quantum bvba voert activiteiten uit in de rand van architectuur en infrastructuur (al dan niet met onderaannemers): haalbaarheidsstudies; mobiliteitsstudies; milieutechnische studies; ontwerp privé verhardingen; planologische attesten; specifieke nota’s; stedenbouwkundige studies en adviezen; watertoets; infrastructuurstudies ...

SAMENWERKINGEN

Urban Quantum werkt met verschillende vaste partners. Via dit netwerksysteem en samenwerkingsverband kan steeds de beste expertise voor het bestuderen van een project ingezet worden.

 

TOP