zonevreemde bossen

OPENBAAR ONDERZOEK ZONEVREEMDE BOSSEN

OPENBAAR ONDERZOEK ZONEVREEMDE BOSSEN

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) organiseert namens de Vlaamse overheid een openbaar onderzoek over de kaart van de ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ (MKWB), ook wel zonevreemde bossen genoemd.
De Vlaamse Regering heeft de kaart ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ voorlopig vastgesteld op 31 maart 2017.

Dit openbaar onderzoek loopt van dinsdag 16 mei 2017 tot en met vrijdag 14 juli 2017.

via onderstaande website kan u het openbaar onderzoek raadplegen:

https://www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek

Tijdens dit openbaar onderzoek kan u een eventueel bezwaar indienen.

Urban Quantum bvba kan U zowel technisch als juridisch begeleiden met betrekking tot het indienen van een bezwaarschrift en eventueel latere procedures.