BEGELEIDING VAN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKINGEN

 

WEDSTRIJDDOCUMENTEN

Via het opstellen van wedstrijddocumenten wordt een kader bepaald voor het ontwerpen van een gebouw of de inrichting van een zone. De wedstrijddocumenten bevatten een gunningsleidraad, stedenbouwkundige beschrijving en analyse van de omgeving. Op basis van deze documenten wordt er nadien een objectief en onderbouwd evaluatierapport opgemaakt van de ingekomen ontwerpen om het beste ontwerp er uit te kiezen.

 

PROJECTMANAGEMENT ONTWERP

Via het begeleiden van architectuur en stedenbouwkundige complexen projecten worden alle mogelijke problemen in kaart gebracht en opgelost. Alle stedenbouwkundige krijtlijnen en het wettelijke kader waarbinnen kan worden gewerkt, worden éénduidig uitgezet. Een planning wordt bijgehouden en het budget wordt opgevolgd. De coördinatie tussen de verschillende participanten zoals stedenbouwkundige, architecten, verkeerskundigen, landmeters, EPB-specialisten, …. wordt ten volle uitgevoerd om het gewenste ontwerp binnen een vooraf afgesproken planning naar voor te kunnen brengen.

shutterstock_422915158.jpg