ADMINISTRATIEVE DOSSIERS

Urban Quantum kan u bijstaan bij het opmaken van allerlei administratieve dossiers.

ADMINISTRATIEVE DOSSIERS VOOR OVERHEDEN

Urban Quantum staat gemeentes en steden bij met het opmaken van allerlei administratieve dossiers zoals het inventariseren van verkavelingen, opmaken van masterplannen, historisch onderzoek, enz.

 

SUBSIDIEDOSSIERS

De Vlaamse, federale en Europese overheden geven heel wat subsidies aan diverse ondernemingen. Maar vaak weet je niet wat er allemaal bestaat en daarbovenop is het gecompliceerd, vergt de opstart van een subsidiedossier tijd en specifieke kennis waardoor heel wat kmo’s afhaken. Urban Quantum gaat voor u na op welke subsidies en steunmaatregelen u recht hebt,  begeleidt u bij het aanvraagproces en volgt het dossier op.

 

BOSCOMPENSATIE DOSSIERS

Een boscompensatiedossiers behelst een inventarisatie van de bomen, een administratief gedeelte en een herbebossingsproject. Urban Quantum begeleidt u bij het aanvraagproces en volgt het dossier op.

shutterstock_287122835_m.jpg
 

ZONEVREEMDE BOSSEN

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) organiseert namens de Vlaamse overheid een openbaar onderzoek over de kaart van de ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ (MKWB), ook wel zonevreemde bossen genoemd.
De Vlaamse Regering heeft de kaart ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ voorlopig vastgesteld op 31 maart 2017.

Dit openbaar onderzoek loopt van dinsdag 16 mei 2017 tot en met vrijdag 14 juli 2017.

via onderstaande website kan u het openbaar onderzoek raadplegen:

https://www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek

Tijdens dit openbaar onderzoek kan u een eventueel bezwaar indienen.

Urban Quantum bvba kan U zowel technisch als juridisch begeleiden met betrekking tot het indienen van een bezwaarschrift en eventueel latere procedures.

shutterstock_287122835_m.jpg